Under utarbeidelse /VMN

Johnny

Enger

Eier

Thomas

Fredriksen

Daglig leder

Anne-Cathrine

Andresen

HR-Sjef

Asker As

Saga Regnskap Asker

Regnskap & Lønn

Harald

Hansen

Driftsleder / Prosjektansvarlig

Rigg -og Modul

Modultransport

7 snekkere

Jarle

Bryhn

Driftsleder

Modul -og

Modultransport

17 sjåfører

John

Sørvik

Driftsleder

Kran -og

Transportoppdrag

24 sjåfører

Lars

Gregin

Driftsleder

Kran -og

Transportoppdrag

16 sjåfører

GFY

Controlling