Om Oss

Østkran AS har vært en garantist for sikkerhet og presisjon i over 20 år. Vår moderne bilpark løser de fleste løfte og transportoppgaver. Sammen med tett oppfølgning og kunnskap sørger vi for løsninger som er tilpasset kunden sine behov.

 

Forløperen til Østkran AS ble startet i 1998 av Thomas Fredriksen. Med bare en kranbil utførte han all slags løfte- og transportoppdrag i Østlandsområdet. I 2005 etablerte Thomas Øst Kran & Transport AS. Samtidig som han kjøpte inn flere kranbiler, kjørte han for det meste for TAB (transportsentralen Asker og Bærum), og Bautas (som i dag er Ramirent). Firmaet hadde en jevn vekst, kundene ble flere og jobbene mer krevende i årene som fulgte. For å bli bedre rustet i kampen om større og mer krevende oppdrag utvidet han tjenestetilbudet til også å omfatte transport av maskiner, brakker og rigging av moduler.

 

I 2017 fusjonerte Øst Kran & Transport AS med Veikran AS, og endret navn til Østkran AS. Med Thomas fremdeles ved roret har vi videreført og spesialisert våre aktiviteter innenfor de samme tjenesteområdene. I dag har vi rundt 65 ansatte og en moderne bilpark på rundt 52 kjøretøyer.

 

Kravene fra våre kunder er i konstant endring, og det er nødvendig med en stor grad av fleksibilitet og streben etter innovative løsninger i måten vi utfører våre tjenester på. Det er særlig dette vi har lykkes med.

Det er flere grunner til at vi har lykkes:

Et godt arbeidsmiljø og trivsel er avgjørende for hvordan enhver bedrift leverer til kundene. Derfor er det like viktig for oss å ha gode rutiner for hvordan vi utfører våre oppdrag. Med HMS i høysete leverer vi punktlige, pålitelige og sikre løsninger som er tilpasset kundene sine behov.

 

Ønsker du mer informasjon eller om du vil ha et uforpliktende tilbud, er det bare å ta kontakt med oss. Vi tilbyr et pålitelig og gjensidig lønnsomt kundeforhold. Og garanterer levering av alle våre oppdrag til avtalt tid og alltid til konkurransedyktige priser!