VEDLIKEHOLDER OG DEMONTERER ALLE TYPE MODULER

MONTERER ALLE TYPE MODULER

SØRGER FOR TRIVSLE PÅ JOBBEN OG ET GODT STED Å BO

Rigg og Modul

 

Vi hjelper bedrifter i en rekke bransjer med å montere, drifte og vedlikeholde samt demontere alle typer midlertidige moduler, bygg og brakker i hele Norge. Vi er like godt kjent og verdsatt for vår profesjonalitet, punktlighet og pålitelighet på byggeplasser for store entreprenører og utleieselskaper innen bygg og anlegg som vi er hos private aktører.

Kravene fra våre kunder er i konstant endring. Derfor er det nødvendig med en stor grad av fleksibilitet og streben etter innovative løsninger i måten vi utfører våre tjenester på. Og det er særlig dette vi har lykkes med.

 

Det er flere grunner til at vi har lykkes:

Et godt arbeidsmiljø og trivsel er avgjørende for hvordan enhver bedrift leverer til kundene. Derfor er det like viktig for oss å ha gode rutiner for hvordan vi utfører våre oppdrag. Med HMS i høysete leverer vi profesjonelt, sikkert og punktlig løsninger som er tilpasset kunden sine behov:


TRANSPORT AV MODULER

Vi løfter, laster og transporterer midlertidige moduler, bygg og brakker i hele Norge. Her er mer om hvordan vi kan hjelpe deg!

 

MONTERING AV MODULER

Monteringsjobben begynner med at vi er med kunden på befaring av grunnen. Deretter setter vårt rigg- og snekkerteam modulene på plass, samt sørger for at alt er gjort i henhold til avtale. Her er mer om hvordan vi kan hjelpe deg!

 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD I LØPET AV PERIODEN

Under lengre leieperioder behøves det gjerne noe vedlikehold. Vi påser at lokalene fungerer problemfritt i leieperioden. Dere trenger bare å melde fra om feil som oppstår. Her er mer om hvordan vi kan hjelpe deg!

 

DEMONTERING OG TILBAKESTILLING AV MODULER

Når prosjektet er over, gjør vi en besiktigelse sammen med kunden og tilbakestiller til samme standard som ved overlevering. Her er mer om hvordan vi kan hjelpe deg!

 

MEDARBEIDERE, PLANLEGGING OG PERFEKT UTFØRELSE

Våre medarbeidere har lang erfaring med å montere, drift, vedlikehold og demontere alle typer midlertidige moduler, bygg og brakker. De er til enhver tid oppdatert og har det de trenger av kurs og opplæring for å løse oppgaven profesjonelt, punktlig og pålitelig, også når det som skal løftes og transportere kommer i uvanlige former, vekter og dimensjoner.

 

VI BISTÅR GJERNE MED VÅR ERFARING

Vi er opptatt av å bygge gode relasjoner og utvikle langsiktig samarbeid med våre samarbeidspartnere og kunder, og blir med på befaring ved forespørsel eller når vi mener det kan være nødvendig. Sammen kan vi sørge for en god og fleksibel løsning tilpasset dine behov!

 

Ta ellers kontakt med oss dersom du vil ha ett uforpliktende tilbud fra oss, eller du har et anbud som du vil vi skal vurdere. Vi tilbyr et sterkt, pålitelig og gjensidig lønnsomt kundeforhold, og garanterer levering av alle våre oppdrag til avtalt tid og til konkurransedyktige priser!

KONTAKT

Harald Hansen

Driftsleder/Prosjektansvarlig